Het bestuur van de Boissevain Stichting bestaat uit:

Annemie Verbeek – Boissevain, voorzitter
Aviva H. Boissevain, secretaris
Vacature, penningmeester

De Boissevain Stichting heeft als doel:

  1. het door schenking, legatering of aankoop in eigendom of bruikleen verkrijgen van schilderijen, archiefstukken en andere zaken die van belang zijn voor de geschiedenis van de familie Boissevain (en deze vervolgens (laten) beheren, conserveren en restaureren),
  2. het (laten) verrichten van onderzoek naar de geschiedenis van de familie Boissevain en het registreren van alle zaken die voor de familie vanuit historisch oogpunt belangrijk zijn,
  3. de band tussen de familieleden te versterken en
  4. het beheren van de geldmiddelen.

IBAN: NL60ABNA0412169649
BIC (Swift)-code: ABNANL2A
Kamer van Koophandel: 41201925