De Boissevain-Stichting is in 1967 opgericht en is een voortzetting van het in 1934 opgerichte Familieverband der Boissevains. De Boissevain Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met het nummer 41201925.

Doel van de stichting
  1. het door schenking, legatering of aankoop in eigendom of bruikleen verkrijgen van schilderijen, archiefstukken en andere zaken die van belang zijn voor de geschiedenis van de familie Boissevain (en deze vervolgens (laten) beheren, conserveren en restaureren),
  2. het (laten) verrichten van onderzoek naar de geschiedenis van de familie Boissevain en het registreren van alle zaken die voor de familie vanuit historisch oogpunt belangrijk zijn,
  3. de band tussen de familieleden te versterken en
  4. het beheren van de geldmiddelen.

De statuten van de Boissevain Stichting kunt u hier bekijken

Bestuur van de stichting

Annemie Boissevain, voorzitter a.i.
Van Nijenrodeweg 623, 1082 HX Amsterdam, Nederland

Aviva H. Boissevain, secretaris
Oosterpark 6-d, 1091 AC Amsterdam, Nederland, secretaris@boissevain.org, +31(0)20 622 65 94

Barbera M. Boissevain, penningmeester
Wilsveen 39 A, 2266 LP Leidschendam, Nederland